Listen Live

Photo Gallery

 • कालिन्चोक क्षेत्रको सुन्दरता

  कालिन्चोक क्षेत्रको सुन्दरता

  6 Images

 • शैलुङको सुन्दरता

  शैलुङको सुन्दरता

  9 Images

 • आठौ वार्षिक उत्सवका केही झलकहरु

  आठौ वार्षिक उत्सवका केही झलकहरु

  10 Images

 • एमाले नेताको अनार फार्म

  एमाले नेताको अनार फार्म

  6 Images

 • जिरी सेरोफेरो

  जिरी सेरोफेरो

  5 Images

 • फुलैफुलको मौसम

  फुलैफुलको मौसम

  4 Images

 • किबी

  किबी

  5 Images

 • नागरिकको प्रश्न अधिकारमा बस्नेलाई

  नागरिकको प्रश्न अधिकारमा बस्नेलाई

  5 Images

 • भेड्पुमा सार्बजनिक सुनुवाई

  भेड्पुमा सार्बजनिक सुनुवाई

  3 Images

 • चलचित्र ‘अझै पनि’ को छायाँकन दोलखामा

  चलचित्र ‘अझै पनि’ को छायाँकन दोलखामा

  6 Images

 • गौरीसंकर हिमाल

  गौरीसंकर हिमाल

  1 Image

 • चरिकोट बजार

  चरिकोट बजार

  0 Image

 • चरिघ्यांग

  चरिघ्यांग

  0 Image

 • योगा गरौ

  योगा गरौ

  0 Image

Latest News

Get Connected

© 2018 Kalinchowk FM 106.4 MHz, All Rights Reserved Site by: SoftNEP