Listen Live

दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिकाले ल्यायो, स्वयम् कर घोषणा गर्न पाउने नीति


श्रावण ४, चरिकोट÷कालिन्चोक संवाददाता


दोलखाको भिमेश्वर नगरपालिकाले स्वयम् कर घोषणा गर्न पाउने नीति ल्याएको छ । नगरपालिकाले नयाँ संरचना अनुसार कायम भएको नगरपालिका भित्र पर्ने घर, गोदाम, ग्यारेज, जग्गा आदी भाडामा दिएका नगरवासीले स्वयम् कर घोषणा गर्न पाउने नीति ल्याएको हो ।


नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत माधव प्रसाद सुवेदीले पहिलो पटक कर निर्धारण गर्दा नगरबासीका लागि पनि सहज होस् र सवैलाई करको दायरामा ल्याउने उद्धेश्यले यस्तो नियम ल्याएको जानकारी दिनुभयो ।


पर्यटकीय साँस्कृतिक नगरी चरिकोटको सुन्दरता कायम राख्न, सरसफाइ लगाएतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, आर्थिक स्रोतको आवश्यकता पर्ने कुरालाई ध्यानमा राखी नगरसभाले पारित गरेको घर बहाल कर कार्यन्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्वयम् घर घोषणा गर्न नगरवासीलाई अनुरोध गरिएको हो ।


भिमेश्वर नगरपालीकाका उपप्रमुख कमला बस्नेतका अनुसार स्वयम् कर घोषणा गर्नका लागि नगरपालिकाले एउटा फाराम उपलब्ध गराउने  छ र सोही फाराम भरी घर बहालको घोषणा गरी घर बहाल कर वापत्को रकम सम्बन्धित वडा कार्यलय वा नगरपालिकामा दाखिला गर्न सकिने छ ।


यदि भनिए बमोजिम नगरेमा नगरपालिका स्वयमले स्थलगत निरीक्षण गरी कर निर्धारण तथा असूलउपर गर्न बाध्य हने जनाएको छ ।


Latest News

Get Connected

© 2017 Kalinchowk FM 106.4 MHz, All Rights Reserved Site by: SoftNEP