Listen Live

Presenters

 • प्रल्हाद

  प्रल्हाद भाइ (Chief Technician)

 • BN

  BN Mahato

 • Dipak

  Dipak Basnet (President)

 • Gayatri

  Gayatri Acharya

 • Jeevan

  Jeevan Lama (Station Manager)

 • Keshba Raj

  Keshba Raj Chaulagain

 • Mandira

  Mandira Subedi

 • Nirashi

  Nirashi Thami

 • Ramchandra

  Ramchandra Khadka

 • Samip

  Samip Lopchan

 • Sirjana

  Sirjana Khadka

 • Usha

  Usha Tamang

Latest News

Get Connected

© 2018 Kalinchowk FM 106.4 MHz, All Rights Reserved Site by: SoftNEP