Listen Live

Program Schedule

05:00 – 05:30 प्रसारण आरम्भ / कबिर बाणी
05:30 – 06:00 मिर्मिरे बिहानी Keshba Raj
06:00 – 06:30 कायाकैरन
06:30 – 06:55 शुभप्रभात
06:55 – 07:05 कालिन्चोक खबर
07:05 – 07:14 बिज्ञापन...
07:15 – 07:30 बिबिसी नेपाली सेवा (बिहानी सेवा)
07:30 – 08:00 आधा धर्ति Gayatri
08:00 – 08:10 कालिन्चोक खबर
08:20 – 09:00 बदलिदो नेपाल
09:00 – 09:15 कालिन्चोक खबर
09:15 – 09:59 परदेसीको सन्देस प्रल्हाद
10:00 – 10:10 बिज्ञापन...
10:10 – 11:00 नेपाली चलचित्रका गीतहरु
11:00 – 11:10 कालिन्चोक खबर
11:10 – 12:00 मिलिजुली नेपालि / जीवन रछ्या
12:00 – 12:10 Nepal khabar
12:30 – 13:00 मितिनी ( पुन प्रसारण )
13:00 – 13:10 कालिन्चोक खबर
13:10 – 14:00 युवा संचार
14:00 – 14:10 कालिन्चोक खबर
14:10 – 14:30 दोहोरि गित
14:30 – 15:00 दोहोरि गीतहरु
15:00 – 15:15 Nepal khabar
15:15 – 16:00 नेपालि चलचित्रका गीतहरु
16:00 – 16:20 थामी भाषाको समाचार Nirashi
16:10 – 17:00 JEEVANRAKCHYA
17:00 – 17:10 तामाङ भाषाको समाचार Usha
17:10 – 18:00 NEPAL KAMPAN 2072
18:00 – 18:30 कालिन्चोक खबर Nirashi / Usha
18:30 – 19:00 NAYA PAILA
19:00 – 19:30 जागरण
19:30 – 20:00 Sajha khabar CIN
20:00 – 20:30 Nepal darpan
20:45 – 21:00 BBC nepali news
21:00 – 21:45 साझा सवाल
21:45 – 21:59 नेपालि आधुनिक गीतहरु
22:00 – 04:59 प्रसारण बन्द
05:00 – 05:30 भक्ती संगीत
05:30 – 05:59 मिर्मिरे बिहानी
06:00 – 06:30 कायाकैरन
06:31 – 06:59 शुभप्रभात
07:00 – 07:15 कालिन्चोक खबर
07:15 – 07:30 बिबिसी नेपाली सेवा (बिहानी सेवा)
07:31 – 07:59 बिचार मन्च
08:00 – 08:10 कालिन्चोक खबर
08:10 – 08:59 नागरिक बहस
09:00 – 09:15 कालिन्चोक खबर
09:16 – 09:59 दोहोरि प्रल्हाद
10:00 – 10:10 कालिन्चोक खबर
10:10 – 10:59 नेपाली चलचित्रका गीतहरु
11:00 – 11:10 जिरेल भाषाको समाचार
11:10 – 11:30 बलिउड हङ्गामा
11:31 – 11:59 जागरण
12:00 – 12:15 नेपाल खबर
12:15 – 12:59 नेपालि आधुनिक गीतहरु
13:00 – 13:14 कालिन्चोक खबर
13:15 – 13:59 साथि संग मनका कुरा
14:00 – 14:10 कालिन्चोक खबर
14:11 – 14:59 दोहोरि गित
15:00 – 15:15 नेपाल खबर
15:16 – 15:59 नेपालि चलचित्रका गीतहरु
16:00 – 16:10 थामी भाषाको समाचार
16:11 – 16:29 नेपालि पप गितहरु
16:30 – 16:59 दलित सरोकार
17:00 – 17:10 तामाङ भाषाको समाचार
17:11 – 17:59 भाबना भित्र
18:00 – 18:30 कालिन्चोक बिसेस खबर
18:30 – 18:59 कृषि कार्यक्रम
19:00 – 19:30 कथा प्रल्हाद
19:30 – 19:59 साझा खबर
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:31 – 20:45 पुरानु आधुनिक गीतहरु र बिज्ञापन
20:45 – 21:15 बिबिसी नेपालि सेवा
21:15 – 21:30 मिलिजुली नेपालि
21:30 – 21:59 चमेलीको कथा
22:00 – 04:59 प्रसारण बन्द
05:00 – 05:30 भक्ती संगीत
05:30 – 05:59 मिर्मिरे बिहानी
06:00 – 06:30 कायाकैरन
06:30 – 07:00 शुभप्रभात
07:00 – 07:15 कालिन्चोक खबर
07:15 – 07:30 बिबिसी नेपाली सेवा (बिहानी सेवा)
07:30 – 07:59 हाम्रो कानुन
08:00 – 08:10 कालिन्चोक खबर
08:11 – 08:59 देश परदेश
09:00 – 09:15 कालिन्चोक खबर
09:15 – 09:59 दोहोरि प्रल्हाद
10:00 – 10:10 कालिन्चोक खबर
10:11 – 10:59 नेपाली चलचित्रका गीतहरु
11:00 – 11:10 जिरेल भाषाको समाचार
11:11 – 11:59 बलिउड हङ्गामा
12:00 – 12:15 नेपाल खबर
12:15 – 12:59 नेपालि आधुनिक गीतहरु
13:00 – 13:10 कालिन्चोक खबर
13:11 – 13:59 नेपालि पप गीतहरु
14:00 – 14:10 कालिन्चोक खबर
14:15 – 14:59 दोहोरि गित
15:00 – 15:15 नेपाल खबर
15:15 – 15:30 नेपालि चलचित्रका गीतहरु
15:30 – 15:59 चिया गफ Gayatri
16:00 – 16:10 थामी भाषाको समाचार
16:11 – 16:30 हिन्दि गीतहरु
16:30 – 16:59 सेलो संसार
17:00 – 17:10 तामाङ भाषाको समाचार
17:10 – 17:30 बाल गीतहरु
17:30 – 17:59 बन जंगल
18:00 – 18:30 कालिन्चोक खबर
18:30 – 18:59 निको सारे
19:00 – 19:30 नाटक ( Antena Foundation)
19:30 – 19:59 साझा खबर
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:30 – 20:45 पुरानु आधुनिक गीतहरु र बिज्ञापन
20:45 – 21:15 बिबिसी नेपालि सेवा
21:15 – 21:30 मिलिजुली नेपालि
21:30 – 21:59 पुरानु आधुनिक गीतहरु
22:00 – 04:59 प्रसारण बन्द
05:00 – 05:30 भक्ती संगीत
05:30 – 06:00 Mirmire Bihani
06:00 – 06:30 Kayakairan
06:30 – 06:55 Shubhaprabat
06:55 – 07:05 कालिन्चोक खबर
07:15 – 07:30 बिबिसी नेपाली सेवा (बिहानी सेवा)
07:30 – 07:59 Jiban Rakchyaka
08:00 – 08:10 कालिन्चोक खबर
08:10 – 08:59 बदलिदो नेपाल
09:00 – 09:15 कालिन्चोक खबर
09:15 – 09:59 दोहोरि प्रल्हाद
10:10 – 10:59 नेपाली चलचित्रका गीतहरु
11:00 – 11:10 कालिन्चोक खबर
11:15 – 11:30 Milijuli Nepali
11:30 – 11:59 Jiban Rakshya
12:00 – 12:15 नेपाल खबर
12:15 – 12:59 नेपालि आधुनिक गितहरु
13:00 – 13:15 कालिन्चोक खबर
13:15 – 13:59 साझा सवाल (पुन प्रसारण)
14:00 – 14:10 कालिन्चोक खबर
14:15 – 14:30 Milijuli Nepali
14:30 – 14:59 Dohori Geetharu
15:00 – 15:15 नेपाल खबर
15:15 – 15:59 नेपालि चलचित्रका गीतहरु
16:00 – 16:15 थामी भाषाको समाचार
16:15 – 16:30 Samudayik Chalfal
17:00 – 17:15 तामाङ भाषाको समाचार
17:15 – 17:30 Redcross Darpan
17:55 – 18:24 कालिन्चोक खबर
18:30 – 18:59 Baliyo Ghar
19:15 – 19:30 Mai Sari Sunakhari
19:30 – 19:59 साझा खबर
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:46 – 21:15 बिबिसी नेपालि सेवा
21:15 – 21:59 बुलबुल
21:15 – 21:30 मिलिजुली नेपालि
22:00 – 04:59 प्रसारण बन्द
05:00 – 05:30 भक्ती संगीत
05:30 – 05:59 मिर्मिरे बिहानी
06:00 – 06:30 कायाकैरन
06:30 – 06:55 शुभप्रभात
06:55 – 07:05 कालिन्चोक खबर
07:15 – 07:30 बिबिसी नेपाली सेवा (बिहानी सेवा)
07:30 – 07:59 नेपाली रास्ट्रिय गीतहरु
08:00 – 08:10 कालिन्चोक खबर
08:20 – 08:59 पानि र सरसफाई
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:20 – 09:59 दोहोरि
10:11 – 10:59 नेपाली चलचित्रका गीतहरु
11:00 – 11:10 Kalinchowk Khabar
11:15 – 11:30 Milijuli Nepali
12:00 – 12:15 नेपाल खबर
12:16 – 12:59 नेपालि आधुनिक गितहरु
13:00 – 13:15 कालिन्चोक खबर
13:16 – 13:59 नागरिक बहस ( पुन प्रसारण )
14:00 – 14:10 कालिन्चोक खबर
14:11 – 14:59 लोक गीतहरु
15:00 – 15:15 नेपाल खबर
15:16 – 15:59 नेपालि चलचित्रका गीतहरु
16:00 – 16:15 थामी भाषाको समाचार
16:16 – 16:59 चौतारी
17:00 – 17:10 तामाङ भाषाको समाचार
17:11 – 17:29 दोहोरि गीतहरु
17:30 – 17:59 बिध्यार्थी बक्ता
18:00 – 18:29 कालिन्चोक बिसेस खबर
18:30 – 18:59 हेलो भन्छिन आमा
19:00 – 19:29 नाटक
19:30 – 19:59 साझा खबर
20:00 – 20:29 नेपाल दर्पण
20:30 – 20:44 पुरानु आधुनिक गीतहरु
20:45 – 21:15 बिबिसी नेपालि सेवा
21:16 – 21:29 मिलिजुली नेपालि
21:30 – 21:59 कथा प्रल्हाद
22:00 – 04:59 प्रसारण बन्द
05:00 – 05:30 भक्ती संगीत
05:30 – 05:59 मिर्मिरे बिहानी Keshba Raj
06:00 – 06:30 कायाकैरन
06:30 – 06:59 शुभप्रभात
07:00 – 07:15 बिज्ञापन र रास्ट्रिय गीतहरु
07:15 – 07:30 बिबिसी नेपाली सेवा (बिहानी सेवा)
07:30 – 07:59 बहस चौतारी Mandira
08:00 – 08:10 कालिन्चोक खबर
08:10 – 08:59 नेपाल चौतारी
09:00 – 09:16 नेपाल खबर
09:15 – 09:59 दोहोरि प्रल्हाद
10:00 – 10:10 कालिन्चोक खबर
10:11 – 10:59 नेपाली चलचित्रका गीतहरु
11:00 – 11:10 जिरेल भाषाको समाचार
11:11 – 11:59 शेलो ढुकढुकी
12:00 – 12:15 नेपाल खबर
12:16 – 12:59 नेपालि आधुनिक गितहरु
13:00 – 13:15 कालिन्चोक खबर
13:15 – 13:59 नेपालि पप गीतहरु
14:00 – 14:10 कालिन्चोक खबर
14:11 – 14:30 लोक गीतहरु
14:30 – 14:59 चिया गफ
15:00 – 15:15 नेपाल खबर
15:15 – 15:59 संग्रह
16:00 – 16:10 थामी भाषाको समाचार
16:11 – 16:59 बलिउड हंगामा
17:00 – 17:10 तामाङ भाषाको समाचार
17:11 – 17:30 बाल गित
17:30 – 17:59 नया पाइला
18:00 – 18:29 कालिन्चोक बिसेस खबर Nirashi / Usha
18:30 – 18:59 जलबायु परिबर्तन र जनजाति सरोकार Usha / Nirashi
19:00 – 19:29 उत्साह Dipak
19:30 – 19:59 साझा खबर
20:00 – 20:30 नेपाल दर्पण
20:31 – 20:44 पुरानु आधुनिक गीतहरु र बिज्ञापन
20:46 – 21:15 बिबिसी नेपालि सेवा
21:15 – 21:30 मिलिजुली नेपालि
21:30 – 21:59 पुरानु आधुनिक गीतहरु
22:00 – 04:59 प्रसारण बन्द
05:00 – 05:30 भक्ती संगीत
05:30 – 05:59 मिर्मिरे बिहानी
06:00 – 06:30 कायाकैरन
06:30 – 06:59 शुभप्रभात
07:00 – 07:15 बिज्ञापन र रास्ट्रिय गीतहरु
07:15 – 07:30 बिबिसी नेपाली सेवा (बिहानी सेवा)
07:30 – 07:59 साझा नेपाल
08:00 – 08:10 कालिन्चोक खबर
08:10 – 08:59 मदानी
09:00 – 09:15 नेपाल खबर
09:15 – 09:59 दोहोरि प्रल्हाद
10:00 – 10:10 कालिन्चोक खबर
10:10 – 10:59 नेपाली चलचित्रका गीतहरु
11:00 – 11:10 जिरेल भाषाको समाचार
11:11 – 11:59 शेलो ढुकढुकी Usha
12:00 – 12:15 नेपाल खबर
12:15 – 12:59 नेपालि आधुनिक गितहरु
13:00 – 13:15 कालिन्चोक खबर
13:15 – 13:59 नेपालि पप गीतहरु
14:00 – 14:10 कालिन्चोक खबर
14:11 – 14:59 लोक गीतहरु
15:00 – 15:15 नेपाल खबर
15:15 – 15:59 नेपालि चलचित्रका गीतहरु
16:00 – 16:10 थामी भाषाको समाचार
16:11 – 16:30 बलिउड हङ्गामा
16:30 – 16:59 हाम्रो कानुन
17:00 – 17:10 तामाङ भाषाको समाचार
17:15 – 17:59 गाउको खबर
18:00 – 18:30 कालिन्चोक बिसेस खबर
18:30 – 18:59 भन्छिन आमा
19:00 – 19:30 नाटक
19:30 – 19:59 साझा खबर
20:00 – 20:45 नागरिक बहस Jeevan / Gayatri / Dipak / प्रल्हाद
20:45 – 21:15 बिबिसी नेपालि सेवा
21:15 – 21:30 मिलिजुली नेपालि
21:30 – 21:59 कथा प्रल्हाद

Latest News

Get Connected

© 2018 Kalinchowk FM 106.4 MHz, All Rights Reserved Site by: SoftNEP